Healing

Ziek zijn en healen

Zoals in het belangrijkste boek voor de Chinese Geneeskunde te lezen is, kun je maar op één manier echt ziek worden. Op het moment dat je als geheel niet meer samenwerkt, gaat het niet de goede kant op. Een optimale manier van leven wordt verondersteld door signalen van het lichaam te gebruiken om een goed leven te leven. Onze interne koers kan je laten bepalen door de signalen van het hart, met een gezond samenwerkend verstand te interpreteren en ons lichaam te gebruiken op een duurzame manier. 

 

Problemen ontstaan waneer het lichaam niet meer goed meedoet, of dat deze niet meer goed aangestuurd kan worden of dat er verwarring is over wat er gedaan moet worden. Voorbeelden van mogelijke problemen:

In het fysieke vlak: gekneusde of gebroken lichaamsdelen, virus die de organen beïnvloeden of ongelijkmatige belasting van het lichaam

In de Qi/Energie/Emotie: emoties die ongecontroleerd zijn en/of onderdrukt worden, overmatige activatie van lichaamsdelen of juist te inactief.

In het bewustzijn: Verwarring waar en/of wie je bent, lichamelijke signalen en/of emoties niet kunnen benoemen, Gedachten die zich blijven herhalen of juist gedachteloos.

 

Als programmeur/psycholoog/shiatsu-therapeut/masseur/acupuncturist en qigonger zou ik deze bovenstaande klachten allemaal op hun eigen manier begeleiden. In ieder vakgebied is daar een eigen manier voor, omdat voor iedereen een eigen manier bestaat om dat probleem weer op te lossen waardoor die weer als een geheel kan functioneren. Iedereen heeft zijn eigen toegang.

 

Healing op de qigong-style is werken op het gebied van de qi, de energie. In het Westen beter te begrijpen als de Emoties. Stel je voor dat je boos bent en je mag dat niet uiten van jezelf. Waarschijnlijk denk je dan dat de anderen je beperken omdat je jezelf niet mag uiten. Die beperking van uiting levert frustratie en boosheid op. Dat er in je omgeving geen ruimte is om jezelf te uiten (althans, dat is dan de gedachte) wordt deze frustratie en boosheid naar buiten geadresseerd. Wat te doen?

Iedere menselijke interventie zal een reactie provoceren. Dus als iemand anders ook boos is, kan dit escaleren. Of als iemand mee gaat in de boosheid en veel begrip toont, zal het mechanisme van de boosheid ook blijven bestaan

 

In de qigong ga je dan eerst naar de emotionele staat die alle emoties in zich heeft. Dit wordt de Leegte die niet Leeg genoemd, ofwel de Emotie die alle andere emoties bevat. Zoiets als wit licht dat alle kleuren in zich herbergt. Hierin verenigt de boosheid met alle andere emoties en vervolgens verdwijnt als het ware de boosheid als alleenstaande emotie. Het wordt verbonden met alle andere emoties. Zo werkt boosheid ook niet meer alleen, maar samen met al het andere.

 

Healing is dus het verbinden met Alles wat er is, in jezelf, om je heen in tijd en ruimte.

 

Healing betekent heel maken. Ik krijg zelf geen ander woord dat duidelijker aangeeft wat je met qigong doet.

 

Hoe kom je dan in de Alles-staat?

 

Het is de beweging tussen de tegenstellingen, ook wel zichtbaar in het Taiji-teken waarin Yin en Yang met elkaar in beweging zijn. Het is de balans tussen lichaam en geest, voor en achter, actief en passief.  Het zijn de oneindige hoeveelheid tegenstellingen die samenzijn en daarmee transformeren tot iets nieuws. Een prachtige helder voorbeeld (vind ikzelf) zijn de interactie tussen de man en vrouw en een kind die daar uit vloeit. Maar dan kan net zo goed de prachtige interactie zijn tussen twee mensen en daarmee iets creëren dat niet fysiek zichtbaar is, maar wel voelbaar. 

 

Het mooiste evenwicht is binnen in de mens, tussen de mensen en in verbinding met Alles wat er is. Wanneer iemand dat ervaart, ervaart die zich in het centrum van Alles, de vrijheid die daar te voelen is, levert de grootste verlichting op die er is. Op dat moment is het centrum verbonden met alles om zich heen, waardoor je dus eigenlijk overal je eigen centrum kan ervaren. Dan is er niets meer dat niet meer klopt.

 

In de Qigong doen we dat sprekend via de 8 verzen. Een 8-tal aanwijzingen om in de Alles-staat te komen. We doen het via bewegen om het lichaam in evenwicht te krijgen en we doen het door de emoties, of eigenlijk beter gezegd, de energie, de Qi te bemeesteren.

 

Het bemeesteren van de Qi betekent oefenen om er steeds meer contact mee te krijgen en er een expert, een meester in te worden. Het woord Qi wordt gebruikt om aan te geven dat het meer is dan emoties, meer is als energie zoals we dat gewend zijn om kennen. Het is een andere manier van denken, de Alles-staat is niet een staat die je te leren krijgt op school, of misschien toch onder een andere naam? Het woord Flow wordt tegenwoordig gebruikt om een staat van vloeibaarheid aan te geven om iets in je topvorm uit te voeren. Aangezien ik nog geen ander woord heb gevonden dan Qi, gebruik ik die.

 

ZiYou Qigong versus Zhineng Qigong

 

De belangrijkste qigong stijl die we gebruiken is die van Zhineng Qigong. De meest verspreide qigong-stijl over de hele wereld. Volgens een artikel die ik jaren geleden las, waren er vele tientallen miljoenen mensen dit aan het beoefenen. Ook ikzelf beoefen dit iedere dag en geef tot twee keer per dag les hierin. De mogelijkheden zijn onbeperkt en ik heb zelf nog steeds niet de grenzen hiervan ervaren (en natuurlijk ook weer wel als ik er geen zin in had ;-)).

 

ZiYou Qigong is een voortvloeisel. ZiYou betekent "vrijheid" en bestaat uit Zi wat "natuurlijke zelf" betekent en You dat "vanuit" of "door" betekent. Samen betekent dat Vrijheid voortkomt uit het natuurlijke zelf. Een prachtige manier om de eigen stijl door te laten klinken in verbinding met anderen en Alles wat er is. 

Naast de basis levels van Zhineng, wordt er in ZiYou ook een persoonlijk proces meegenomen. Zoals geldt in de qigong: "Qi follows Mind" wordt in ZiYou ook het tegenovergestelde onderzocht: "Mind follows Qi". Dus welke emoties herkennen we in onszelf en welke woorden worden daar aan gegeven. Hierdoor krijg je meer inzicht in de manier waarop bepaalde Qi er met ons vandoor gaat. Maar ook welke Qi komt er vrij wanneer je bepaalde bewegingen doet. Iedere beweging levert een gevoel en een gedachte op wanneer de qi stagneert. Wanneer alles stroomt, zijn alle gedachten en gevoelens aanwezig en kunnen aanwezig zijn. Dan ontstaat weer de Leegte die niet Leeg is.

Dus de ingang is die ook van de persoonlijke gevoelens in plaats van de gedachten.

 

Waar zijn die healings?

 

Op dit moment wordt in iedere bijeenkomst automatisch geheald. Dat betekent dat er altijd een herhaling is van wat er al aan Evenwicht staat en onderzoeken we steeds een stukje verder.

 

De bijeenkomsten hebben een eigen focus. Level 1 zoekt meer in de Qi in en om ons heen. Level 2 is de Qi in het fysieke lichaam. Level 3 zijn de emoties aan de beurt, level 4 tot en met 6 zijn gericht op de centrale lijn in ons.

 

Verder zijn er specifieke weekenden en weken waarin je kan komen voor een Healing of om een healing te geven. Hoe dan ook gebeurd het altijd beide voor iedereen die er is.

 

Of door een therapeut die je er meer persoonlijk in begeleidt. Dan worden de Gedachten, emoties en het lichaam onderzocht om meer inzicht te krijgen, welke emoties/qi waar beweegt en welke fysieke bewegingen uitgevoerd kunnen worden om jezelf verder te ontwikkelen.

 

Meer hier over op de deze pagina